top of page
Produktionsbolag Filmproduktionsbolag Stockholm
RS Produktionsbolag Filmproduktionsbolag
Filmproduktion Stockholm
Filmproduktionsbolag DBY Stockholm

“Det finns så enormt mycket viktig kunskap hos alla medarbetare på ungdomsmottagningen!

Tack!

Kontakta oss

ETT OERHÖRT LÄRORIKT FILMPROJEKT FÖR REGION STOCKHOLM

Region Stockholm arbetar med att samla all kunskap som deras medarbetare på ungdomsmottagningar sitter på i en kunskapsbank. Där ska medarbetare kunna gå in och få stöd och information. Som en del av detta arbetet fick DBY uppdraget att producera 22 filmer på olika ämnen. Vi intervjuade barnmorskor, sexologer, kuratorer, läkare och ungdomar och skapade en serie full av intressant och viktig information.

bottom of page