top of page
Produktionsbolag Filmproduktionsbolag Stockholm

ETT MODERNT PRODUKTIONSBOLAG

Många företag kommunicerar idag med film animation och rörligt content, men få gör det på rätt sätt. Rätt använd och med vårt modultänk blir en film till en effektiv digital kampanj och får enorm genomslagskraft och livslängd. Vi tycker att filmproduktion och animation ska vara flexibelt och kostnadseffektivt samt ha lång livslängd. Ett modernt tänk för ett modernt produktionsbolag. Kontakta oss och låt oss inspirera er under ett möte.

Motion Content DBY

När vi producerar film har vi alltid syfte och strategi i åtanke. Kostnad måste stå i paritet till genomslag. Alla produktioner kan bli störren än en film. Vi hjälper dig inte bara från idé till färdig produktion. Varje produktion kan sedan delas upp och släppas i rätt kanaler vid rätt tillfälle så att rätt person ser rätt innehåll vid rätt tid. Din film blir till en effektiv och långlivad digital kampanj!

Vi har sedan vi grundades hjälpt över 200 företag och organisationer att kommunicera med film & rörligt content och vi är övertygade om att vi kan hjälpa många fler.

1. ANIMATED INTRO

1. ANIMATED INTRO

2. ACTION SHOTS

2. ACTION SHOTS

3. INTERVIEW

3. INTERVIEW

4. INTERVIEW

4. INTERVIEW

5. ANIMATED EXPLAINER

5. ANIMATED EXPLAINER

6. ANIMATED PRODUCT

6. ANIMATED PRODUCT

7. ACTION SHOTS

7. ACTION SHOTS

8. ANIMATED OUTRO

8. ANIMATED OUTRO

Tack!

Kontakta oss

bottom of page